Anasayfaİnsan Kaynakları Kariyer Politikamız

Kariyer Politikamız

Kariyer Politikamız

İNSAN YÖNETİMİNDE TEMEL AMACIMIZ

  • TAV Holding Misyon ve Değerleri doğrultusunda TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin stratejik, taktiksel ve operasyonel hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli sermayesi insan kaynağıdır.
  • TAV Özel Güvenlik İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Sistemi'nin amacı; güvenlik sektöründeki insan ve yetenek yönetimi uygulamaları arasında en iyi uygulama örneklerinden biri olmaktır.
  • TAV Özel Güvenlik yetenek havuzu kapsamında eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, sürekli mesleki gelişim içerisinde, yeniliklere ve inovatif değişimlere açık, enerjik, kendine güvenen, kendisini ve işini geliştirme potansiyeline sahip, takım çalışması yapabilen, kurumsal değerlerimizi benimseyip sahip çıkacak kişileri kurumuna kazandırarak profesyonel hizmet vermektir.

 

SEÇME VE YERLEŞTİRME POLİTİKAMIZ

Bünyesindeki çalışanlarının eğitim düzeyinin güvenlik sektörünün aradığı yetkinlikte, uyumlu, istikrarlı, motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına yatkın, operasyona duyarlı, duygularını kontrol edebilen, enerjisi yüksek, güven yaratan, kendisini ve işini sürekli geliştiren, strese dayanıklı kişilerden oluşmasını sağlamaktır.

Adayların doğru işe yerleştirilmesini sağlamak amacıyla seçme ve yerleştirme sürecinde İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi ile birlikte diğer ilgili bölümlerin (Operasyonel Güvenlik Birimi, Eğitim Bölümü, İşyeri Hekimliği vb.) entegre çalışması gerekmektedir. Adayın kurum kültürüne, genel anlamda işe uygunluğu, kişilik özellikleri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Bölümü tarafından; mesleki bilgisi ve deneyiminin değerlendirilmesi Operasyonel Güvenlik Birimi tarafından; temel ve ileri güvenlik bilgileri, oryantasyon ve sivil havacılık eğitimi, Eğitim Bölümü tarafından, sağlık durumu ile ilgili inceleme ise İşyeri Hekimliği tarafından gerçekleştirilir.

  • Nitelikli eğitim geçmişi, Güçlü ve temiz sicil işe alımda ön şartımızdır.
  • Tüm adaylara eşit fırsat sunulur.
  • Yetkinlik Bazlı Seçme ve Yerleştirme aşamaları ölçme metodu ile yapılır.

Sonuç olarak;
Güvenlik sektöründe yetkin ve yeterli çalışanları TAV Özel Güvenliğe kazandırmak, geliştirmek ve korumak nihai hedefimizdir.

 
FAYDALI KISAYOLLAR
KapatGeriİleri