AnasayfaHakkımızda Genel Müdür Mesajı

Genel Müdür Mesajı

Genel Müdür'ün Mesajı

Gelişim ve değişimin kaçınılmaz olduğu günümüz koşullarında dünyadaki küreselleşme çabaları ile birlikte hizmet sektöründeki rekabet piyasasının kalite standartları da değişerek gelişim göstermektedir. Hiç şüphesiz yaşanan gelişmeleri doğru zamanda, doğru yöntemler kullanarak bu değişime uyum sağlayabilen kuruluşlar hizmet kalitelerini arttırarak rekabet üstünlüğünü elde etmeye ve sektörlerinde hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. olarak özel güvenlik anlayışının genel esasları çerçevesinde çağdaş, ulusal ve uluslararası tüm gelişmeleri yakından takip ederek, güncel kurallara göre hizmet vermekteyiz. Belirlediğimiz hedeflerimize ulaşabilmek için var gücümüzle çalışıyor, gelişiyor, değişiyor ve teknolojinin bütün imkânlarını azami kullanarak, ülkemizde lokomotifi olduğumuz "Sivil Havacılık Güvenliği" başta olmak üzere özel güvenlik alanında tüm sektöre hizmet ediyoruz.

"Güvenlik sektöründe model bir şirket ve yerli, yabancı iş ortaklarının birinci derecede tercih ettiği bir şirket olmak" şeklinde belirlediğimiz kesin hedefimize odaklanmış, TAV Özel Güvenlik ailesi çalışanlarının, çalışma ve başarılı olma heyecanı, bağlılık duyguları, motivasyonları ile en mükemmel şekilde bütün birimlerimizin uyum içinde sinerjilerini paylaşıp, güçlerini birleştirmesi yaklaşımları sayesinde ve bu alandaki vizyonumuzun verdiği güçten de yararlanarak, başarıya giden yolları görebilme yetimizi de güçlendiriyoruz.

Günümüzdeki global rekabet ortamı hizmet sektörlerinde devamlı bir dinamizm gerektiriyor. Bu nedenle, faaliyetlerimizi verimliliğe yönelik sürdürmenin yanı sıra; teknoloji kullanımı, bilgi yönetimi, inovasyon, risk değerlendirme gibi konuların, başarı odaklı şirketimiz açısından büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Sizlerden aldığımız sinerji ile, değişim ve gelişime açık, yenilikçi ve dinamik bir şirket olarak hedefimiz; faaliyet gösterdiğimiz sektörde üstlendiğimiz öncü misyonun bilinci ile hizmet verdiğimiz alanlara katkımızı sürdürmek ve takdir edilen başarılara ulaşmaktır.

TAV Holding çatısı altında, TAV Özel Güvenlik olarak sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da mevcut başarımızı artırmak ve daha güçlü bir şirket haline gelmek için hedefe gidecek yolları titizlikle belirliyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirmek ve gelişimimizi sürekli kılmak; doğru stratejilerin yanı sıra, planlı ve özverili bir çalışma ile mümkün olabilir. Değerlerimizi koruyarak, teknolojik yenilikleri başarıyla uygulama yollarını aramakta olup, farklı ve etkin özel güvenlik uygulamalarımızla iç ve dış tüm paydaşlarımızın takdirini kazanarak, sürekli değişim ve gelişim içinde yepyeni uygulamalar ve fikirlerle özel güvenlik hizmetleri vermeye devam etmekteyiz.

Uluslararası düzeyde bir şirkete dönüştürmek yolunda olduğumuz TAV Özel Güvenlik' in, özellikle hava meydanlarında verdiğimiz özel güvenlik hizmetleri ile kamu nezdinde de gündelik yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldiği ve sunduğumuz hizmetlerle rutin yaşantının akışında yadsınamaz bir yeri olduğunun bilinciyle hareket etmekteyiz.

Özel güvenlik hizmetlerini verirken risk oranı yüksek bir sektörde hizmet verdiğimizin farkındalığıyla, kamu düzeninin sağlanması adına genel kolluğa yardımcı kolluk olma bilinciyle 365 gün, 24 saat faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.

Kolaylık ve güvenlik dengesi kavramı hem hızlı hem de doğru çözümler üretebilme gayretimiz taşıdığımız bu sorumluluğun doğal bir sonucu olarak hizmetlerimize elbette olumlu yansımaktadır.

Gelişen teknoloji, teknoloji ile değişen yaşam süreçleri, dünyanın yeni anlayışları ve alışkanlıklarıyla oluşan bilgi toplumu öyle gösteriyor ki; değişimin en temel aktörü, artık bilgi ve insandır. İnsana ve bilgiye yapılan yatırımlar günümüzde büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede 2006 yılından itibaren uygulamakta olduğumuz ve ISO 9001–2000 Kalite Yönetim Sistemimiz Eylül 2009'da ISO 9001–2008 ile revize edilerek kurumsal çerçevede belirli ilkeler ve prosedürlere dayandırılmış güncellemelerle, hizmet kalitemizin artırılması hedeflenmiştir.

TAV Özel Güvenlik Hizmetleri, yüklenmiş olduğu sorumluluğun farkında olarak, yurt içinde ve yurtdışında kaliteli özel güvenlik hizmeti sunma yolunda durmaksızın çalışan; genç ve eğitimli kadrosuyla, geleceğe dönük vizyonuyla, her alanda mükemmeli hedefleyen çalışmalarıyla, teknoloji ve hizmet kalitesindeki üstünlüğüyle Türkiye'nin yurtdışına yansıyan resmini dış paydaşlarımız nezdinde büyük bir başarıyla oluşturarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin en büyük markası olan TAV Havalimanları Holding şemsiyesi altındaki şirketimiz gerek teknolojik imkânları, gerek Türkiye ve dünyada iş yapabilme becerisi ve gerekse sürdürülebilir liderlik anlayışıyla, sizleri emin ve güvenilir yarınlara taşımak için tüm imkânlarını kullanmaya hazır durumdadır.

Sevgi ve saygılarımla.

 
FAYDALI KISAYOLLAR
KapatGeriİleri